Na obsah stránky Na Nápovědu ke klávesovým zkratkám Na úvodní stránku

PROVOZ

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin.

Naše třídy

Předškolní vzdělávání v 1. třídě zajišťuje učitel Pavel Kovář se školním asistenten Bc. Kristýnou Přikrylovou, která od 9:30 přechází na pozici učitelky v 1.třídě. Ve třídě je zapsáno 18 dětí.

Předškolní vzdělávání v 2. třídě zajišťuje ředitelka Zdeňka Gáborová. Ve třídě je zapsáno 22 dětí. V odpoledních hodinách jsou děti spojeny v 2. třídě. Předškolní vzdělávání zajišťuje učitelka Veronika Neradová.

ORGRANIZACE DNE

6:30 - 9:30 - postupný příchod dětí.volné hry, zájmové činnosti, řízené indviduální nebo skupinové činnosti, pohybová chvilka
9:00 - 9:30 - hygiena, svačina
9:30 - 10:00 - řízené individuální a skupinové činnosti, volné aktivity
10:00 - 12:00 - pobyt venku (pobyt na zahradě nebo procházce)
12:00 - 12:30 - hygiena, oběd
12:30 - 14.30 - hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity (klidné činnosti a hry)
14:30 - 15:00 - hygiena, svačina
15:00 - 16:00 - odpolední zájmové činnosti dětí (hry, pohybové aktivity, pobyt na zahradě)