Na obsah stránky Na Nápovědu ke klávesovým zkratkám Na úvodní stránku

ÚVOD

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DYJÁKOVICE

Divadlo Znojmo

Tento školní rok budeme s dětmi opět jezdit do divadla ve Znojmě

Vstupné bude stát na 5 představení 300,- Kč. Tuto částku už vybíráme.

Doprava autobusem na 1 představení bude stát cca 180,- Kč na dítě. Tuto částku vybereme vždy před divadlem.

Mohou jezdit všechny děti ze starší třídy.

Termíny divadelního představení

Sdělení strávníkům

Oznamujeme strávníkům, že od 1.9.2022 je změna ceny stravného ve školní jídelně.

CENY STRAVNÉHO

V souladu s § 2, zákona č. 67/2022 Sb., v platném znění oznamuji, že dne 9. června 2022 od 8:00 hodin do 12:00 hodin, bude probíhat v MŠ Dyjákovice další zápis dětí - cizinců do mateřské školy od školního roku 2022 – 2023. Další zápis je určen výhradně pro cizince s vízem o strpění nebo dočasné ochraně v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Rodiče, předem si vyzvedněte v MŠ evidenční list pro Vaše dítě.

Zdeňka Gáborová
ředitelka

Zrušení vystoupení dětí u vánočního stromu 28.11. 2021

Z důvodu zhoršující se epidemické situace se vystoupení dětí u vánočního stromu nebude konat.

V neděli 28. 11. 2021 v 17:00 hodin při rozsvícení vánočního stromu budou v obecním rozhlase pouštět program - písničky a básničky, které jsme s dětmi připravili.

Ať se Vám naše vystoupení líbí.

Odkaz nahrávky, který se bude pouštět v rozhlase bude i zde na webových stránkach.

Heslo do fotogalerie

Heslo do fotogalerie školního roku 2021/2022, si můžete vyzvednout v MŠ.

Aktuálně

Rodiče, oznamujeme Vám, že od 1. září 2017 je předškolní vzdělavání povinné.

Více o povinném předškolním vzdělání

Aktuálně

Omluvenka k omlouvání předškolních dětí.

Stáhnout omluvenku

Mateřská škola v Dyjákovicích je škola s dlouholetou historií. První zmínky o její činnosti, uvedené v obecní kronice, pocházejí z roku 1945. V září tohoto roku byla zahájena činnost mateřské školy. V průběhu let se měnil počet tříd z jedné na dvě, později přibyly i jesle. Měnilo se i umístění mateřské školy, až v 70. letech získala odpovídající prostory v přízemní budově s velkou zahradou. Zde byla mateřská škola umístěna téměř 20 let.

V roce 1982 byla postavena nová budova, ve které se nachází mateřská škola doposud. Původně měla mateřská škola dvě třídy a jesle. S postupným úbytkem dětí a snižováním tříd jsou volné prostory budovy využity také pro školní družinu.

Zřizovatelem Mateřské školy Dyjákovice je Obec Dyjákovice. Od 1. ledna 2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která samostatně hospodaří a nakládá s přidělenými finančními prostředky jak od státu, tak od obce.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti zpravidla od tří do šesti let. Celková kapacita mateřské školy je 40 míst pro děti ve dvou třídách. Součástí mateřské školy je školní kuchyň, ve které vaříme pro žáky základní školy a strávníky z obce.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitým pro další život. Usilujeme o kladné životní vyladění, pozitivní nastartování osobnosti malého dítěte citlivou, vědomou a odbornou péčí a především láskou. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Ze školky do světa". Nabízíme kvalitní standardní péči a některé nadstandardní aktivity (logopedická péče, stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou - Metoda dobrého startu, kroužek hry na zobcovou flétnu). Naší snahou je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Mezi oblíbené formy naplňující záměry předškolního vzdělávání patří i množství školních a mimoškolních aktivit - např. pravidelné návštěvy znojemského divadla, plavecký kurz, kulturní a sportovní akce, společné akce dětí a rodičů, výlety, oslavy, svátky, besídky apod., které organizujeme v průběhu celého roku.

Veškeré naše úsilí zaměřujeme na to, aby zde děti byly šťastné a spokojené, aby život v naší mateřské škole byl pro všechny příjemný, pestrý a plný zážitků.