Na obsah stránky Na Nápovědu ke klávesovým zkratkám Na úvodní stránku

PROJEKT EU

PROJEKT ŠKOLKA HROU, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003197

Školka hrou byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003197

PLAKÁT K PROJEKTU EVROPSKÉ UNIE.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Tento projekt je financován EU.

PLAKÁT K PROJEKTU EVROPSKÉ UNIE.

Školka dětem, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017580

Naše škola realizuje projekt z názvem Školka dětem, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017580, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ lII.


Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

Projektový den v MŠ
Školní asistent – personální podpora MŠ

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

PLAKÁT K PROJEKTU EVROPSKÉ UNIE.