Na obsah stránky Na Nápovědu ke klávesovým zkratkám Na úvodní stránku

ÚVOD

Otevření mateřské školy

Oznamuji,
že Mateřská škola Dyjákovice bude od pondělí 12. 4. 2021 otevřena pro děti,
které plní povinné předškolní vzdělávání, to jsou děti narozeny před 31. 8. 2015 (děti 5 - 6 leté).

Dále pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 se zakazuje osobní přítomnost ostatních dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Děti přítomné v mateřské škole budou při příchodu do mateřské školy testovány za přítomnosti rodičů antigenními testy 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování potrvá cca 20 minut.

Zdeňka Gáborová
ředitelka

Mateřská škola Dyjákovice vyhlašuje výběrová řízení

Mateřská škola Dyjákovice vyhlašuje výběrová řízení na pracovní místa:

 • vedoucí kuchař/ka - více zde
 • kuchař/ka - více zde
 • Podrobné informace jsou uvedeny v přílohách.

  29. března 2021

  Zdeňka Gáborová
  ředitelka

  Pokračování v uzavření mateřské školy.

  Provoz Mateřské školy Dyjákovice bude uzavřen i po 21. březnu 2021 do odvolání.
  Toto zavření je na základě Usnesení vlády ČR.

  19. března 2021

  Zdeňka Gáborová
  ředitelka

  Oznámení o zápisu do mateřské školy

  Ve dnech 2. a 16. května 2021 bude probíhat v MŠ Dyjákovice zápis dětí do mateřské školy od školního roku 2021 – 2022.

  Více informací zde.

  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

  Oznámení o zavření mateřské školy

  Provoz Mateřské školy Dyjákovice je od 1. března 2021 do 21. března 2021 uzavřen na základě Usnesení vlády ČR.

  Rodiče, kteří potřebují "Žádost o ošetřovné při péčí o dítě" si sami vyplní formulář elektronicky na www.cssz.cz

  Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

  Ve školní jídelně se bude vařit pro cizí strávníky a jídlo vydávat přes výdejní okénko.

  O dalším vývoji situace budeme informovat.

  Zdeňka Gáborová
  ředitelka

  Distanční výuka

  Vážení rodiče,
  protože neprobíhá běžné předškolní vzdělávání z důvodu zavření mateřské školy, zajišťujeme vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (to je děti 5-6 leté).
  Žádáme rodiče, aby zajistili povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat. Pro ostatní děti, to je děti mladší, je distanční předškolní vzdělávání dobrovolné.
  Přicházíme s nabídkou výchovně-vzdělávacích činností. Věříme, že nabídku s Vašimi dětmi absolvujete a po otevření mateřské školy se pochlubíte, co jste dokázali. Doufáme, že pro děti bude přínosem i zábavou.
  Potřebný materiál najdete v uvedených přílohách.
  Distanční výuku najdete v menu - O NÁS - DISTANČNÍ VÝUKA.

  PŘÍMÝ ODKAZ NA DISTANČNÍ VÝUKU

  Těšíme se na brzké shledání opět v mateřské škole!

  Heslo do fotogalerie

  Heslo do fotogalerie školního roku 2020/2021, si můžete vyzvednout v MŠ.

  Angličtina formou hry

  Sbírku těchto příspěvků i s webovými odkazy naleznete na domovských stránkách Mateřské školy Dyjákovice, v záložce ´KE STAŽENÍ´ s názvem "Angličtina formou hry".


  Stáhnout "ANGLIČTINA FORMOU HRY"

  Aktuálně

  Rodiče, oznamujeme Vám, že od 1. září 2017 je předškolní vzdělavání povinné.

  Více o povinném předškolním vzdělání

  Aktuálně

  Omluvenka k omlouvání předškolních dětí.

  Stáhnout omluvenku

  Mateřská škola v Dyjákovicích je škola s dlouholetou historií. První zmínky o její činnosti, uvedené v obecní kronice, pocházejí z roku 1945. V září tohoto roku byla zahájena činnost mateřské školy. V průběhu let se měnil počet tříd z jedné na dvě, později přibyly i jesle. Měnilo se i umístění mateřské školy, až v 70. letech získala odpovídající prostory v přízemní budově s velkou zahradou. Zde byla mateřská škola umístěna téměř 20 let.

  V roce 1982 byla postavena nová budova, ve které se nachází mateřská škola doposud. Původně měla mateřská škola dvě třídy a jesle. S postupným úbytkem dětí a snižováním tříd jsou volné prostory budovy využity také pro školní družinu.

  Zřizovatelem Mateřské školy Dyjákovice je Obec Dyjákovice. Od 1. ledna 2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která samostatně hospodaří a nakládá s přidělenými finančními prostředky jak od státu, tak od obce.

  Do mateřské školy mohou být přijaty děti zpravidla od tří do šesti let. Celková kapacita mateřské školy je 40 míst pro děti ve dvou třídách. Součástí mateřské školy je školní kuchyň, ve které vaříme pro žáky základní školy a strávníky z obce.

  Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitým pro další život. Usilujeme o kladné životní vyladění, pozitivní nastartování osobnosti malého dítěte citlivou, vědomou a odbornou péčí a především láskou. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Ze školky do světa". Nabízíme kvalitní standardní péči a některé nadstandardní aktivity (logopedická péče, stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou - Metoda dobrého startu, kroužek hry na zobcovou flétnu). Naší snahou je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Mezi oblíbené formy naplňující záměry předškolního vzdělávání patří i množství školních a mimoškolních aktivit - např. pravidelné návštěvy znojemského divadla, plavecký kurz, kulturní a sportovní akce, společné akce dětí a rodičů, výlety, oslavy, svátky, besídky apod., které organizujeme v průběhu celého roku.

  Veškeré naše úsilí zaměřujeme na to, aby zde děti byly šťastné a spokojené, aby život v naší mateřské škole byl pro všechny příjemný, pestrý a plný zážitků.