Na obsah stránky Na Nápovědu ke klávesovým zkratkám Na úvodní stránku

ZÁPIS DO MŠ

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy, Dyjákovice, okres Znojmo, příspěvkové organizace, po dohodě se zřizovatelem Obcí Dyjákovice, a souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021 – 2022:

místo pro podávání žádosti: Mateřská škola, Dyjákovice, okres Znojmo, p. o.

termín: 2. a 16. května 2021

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisu, upřednostňujeme podání žádosti o přijetí:

 • datovou schránkou: ns2kq5c, do 16. 5. 2021,
 • mailem s elektronickým podpisem: ms.dyjakovice@msdyjakovice.cz, do 16. 5. 2021,
 • poštou: Mateřská škola, Dyjákovice 310, 671 26, okres Znojmo, do 16. 5. 2021,
 • osobním podáním v mateřské škole po předešlé rezervaci času pro individuální schůzku u ředitelky na tel. čísle 739461124.

 • K zápisu doložte:

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na www.msdyjakovice), které součástí je vyjádření praktického dětského lékaře o očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).
 • Místo, termín a doba žádosti pro podávání žádostí budou také zveřejněny formou informačního plakátu v mateřské škole, na webových stránkách MŠ, dále pak na místě k tomu určeném (veřejná vývěska obce) a formou hlášení místního rozhlasu.

  V Dyjákovicích dne 8. 3. 2021

  Zdeňka Gáborová
  ředitelka