Na obsah stránky Na Nápovědu ke klávesovým zkratkám Na úvodní stránku

ZÁPIS DO MŠ

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy, Dyjákovice, okres Znojmo, příspěvkové organizace, po dohodě se zřizovatelem Obcí Dyjákovice, a souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020 – 2021:

místo pro podávání žádosti: Mateřská škola, Dyjákovice, okres Znojmo, p. o.

termín: 13. a 14. května 2020

doba pro podávání žádosti: v době zápisu do mateřské školy

Místo, termín a doba žádosti pro podávání žádostí budou také zveřejněny formou informačního plakátu v mateřské škole, na webových stránkách MŠ, dále pak na místě k tomu určeném (veřejná vývěska obce) a formou hlášení místního rozhlasu.

V Dyjákovicích dne 6. 1. 2020

Zdeňka Gáborová
ředitelka