Dokument bez názvu


Projekt EU

Naše škola realizuje projekt Inkluzivní vzdělávání MŠ Dyjákovice, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003021, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:
Chůva - personální podpora MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Individualizace vzdělávání v MŠ

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

projektEU

projektEU

Dokument bez názvu

Copyright (c) 2015 Pavel Kovář - Realizace: Tvorba Webu