Na obsah stránky Na Nápovědu ke klávesovým zkratkám Na úvodní stránku

POPLATKY

Školné (úplata za předškolní vzdělávání): 300 Kč

Rodiče 6letých dětí neplatí žádný poplatek - "školné".

Rodiče dětí, které mají odklad školní docházky (dětí 7letých) platí 300 Kč za měsíc.

Pokud dítě nedochází do MŠ ani jeden den v měsíci, platí rodiče 1/2 celkové částky "školného", tj. 150 Kč měsíčně.

Pokud je přerušen provoz MŠ po celý měsíc červenec a srpen, rodiče "školné" neplatí. Pokud je MŠ otevřena v červenci a srpnu pouze část měsíce, výše úplaty se krátí v poměru dnů otevření vůči celkovému počtu pracovních dnů.

Pokud rodiče dítěte prokáží ředitelce MŠ, že pobírájí dávky v hmotné nouzi, neplatí žádný poplatek - "školné".

Školné se platí zpětně, tzn. první týden následujícího měsíce u vedoucí školní jídelny (spolu se stravou).


Stravné (přesnídávka, oběd, svačina):

Stravné se platí předem, tzn. od 15. tentýž měsíc u vedoucí školní jídelny.

Lze platit i bankovním převodem.

Cenová kalkulace strávného pro děti MŠ od 1.9. 2021

Přesnídavka 10,- Kč

Oběd 20,- Kč

Svačina 10,- Kč

Celkem 40,- Kč