Na obsah stránky Na Nápovědu ke klávesovým zkratkám Na úvodní stránku

ÚVOD

Oznámení o zavření mateřské školy

Provoz Mateřské školy Dyjákovice je od 1. března 2021 do 21. března 2021 uzavřen na základě Usnesení vlády ČR.

Rodiče, kteří potřebují "Žádost o ošetřovné při péčí o dítě" si sami vyplní formulář elektronicky na www.cssz.cz

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Ve školní jídelně se bude vařit pro cizí strávníky a jídlo vydávat přes výdejní okénko.

O dalším vývoji situace budeme informovat.

Zdeňka Gáborová
ředitelka

Distanční výuka

Vážení rodiče,
protože neprobíhá běžné předškolní vzdělávání z důvodu zavření mateřské školy, zajišťujeme vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (to je děti 5-6 leté).
Žádáme rodiče, aby zajistili povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat. Pro ostatní děti, to je děti mladší, je distanční předškolní vzdělávání dobrovolné.
Přicházíme s nabídkou výchovně-vzdělávacích činností. Věříme, že nabídku s Vašimi dětmi absolvujete a po otevření mateřské školy se pochlubíte, co jste dokázali. Doufáme, že pro děti bude přínosem i zábavou.
Potřebný materiál najdete v uvedených přílohách.
Distanční výuku najdete v menu - O NÁS - DISTANČNÍ VÝUKA.

PŘÍMÝ ODKAZ NA DISTANČNÍ VÝUKU

Těšíme se na brzké shledání opět v mateřské škole!

Heslo do fotogalerie

Heslo do fotogalerie školního roku 2020/2021, si můžete vyzvednout v MŠ.

Angličtina formou hry

Sbírku těchto příspěvků i s webovými odkazy naleznete na domovských stránkách Mateřské školy Dyjákovice, v záložce ´KE STAŽENÍ´ s názvem "Angličtina formou hry".


Stáhnout "ANGLIČTINA FORMOU HRY"

Aktuálně

Rodiče, oznamujeme Vám, že od 1. září 2017 je předškolní vzdělavání povinné.

Více o povinném předškolním vzdělání

Aktuálně

Omluvenka k omlouvání předškolních dětí.

Stáhnout omluvenku

Mateřská škola v Dyjákovicích je škola s dlouholetou historií. První zmínky o její činnosti, uvedené v obecní kronice, pocházejí z roku 1945. V září tohoto roku byla zahájena činnost mateřské školy. V průběhu let se měnil počet tříd z jedné na dvě, později přibyly i jesle. Měnilo se i umístění mateřské školy, až v 70. letech získala odpovídající prostory v přízemní budově s velkou zahradou. Zde byla mateřská škola umístěna téměř 20 let.

V roce 1982 byla postavena nová budova, ve které se nachází mateřská škola doposud. Původně měla mateřská škola dvě třídy a jesle. S postupným úbytkem dětí a snižováním tříd jsou volné prostory budovy využity také pro školní družinu.

Zřizovatelem Mateřské školy Dyjákovice je Obec Dyjákovice. Od 1. ledna 2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která samostatně hospodaří a nakládá s přidělenými finančními prostředky jak od státu, tak od obce.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti zpravidla od tří do šesti let. Celková kapacita mateřské školy je 40 míst pro děti ve dvou třídách. Součástí mateřské školy je školní kuchyň, ve které vaříme pro žáky základní školy a strávníky z obce.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitým pro další život. Usilujeme o kladné životní vyladění, pozitivní nastartování osobnosti malého dítěte citlivou, vědomou a odbornou péčí a především láskou. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Ze školky do světa". Nabízíme kvalitní standardní péči a některé nadstandardní aktivity (logopedická péče, stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou - Metoda dobrého startu, kroužek hry na zobcovou flétnu). Naší snahou je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Mezi oblíbené formy naplňující záměry předškolního vzdělávání patří i množství školních a mimoškolních aktivit - např. pravidelné návštěvy znojemského divadla, plavecký kurz, kulturní a sportovní akce, společné akce dětí a rodičů, výlety, oslavy, svátky, besídky apod., které organizujeme v průběhu celého roku.

Veškeré naše úsilí zaměřujeme na to, aby zde děti byly šťastné a spokojené, aby život v naší mateřské škole byl pro všechny příjemný, pestrý a plný zážitků.